Logo1.jpg (3353 bytes)

ban4.gif (48539 bytes)

KHIDMAT KEPAKARAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI

FUNGSI
Sebagai Jentera Penggerak kepada Perkembangan Industri Perikanan Air Tawar

VISI
Mempelopori semua aspek penyelidikan serta penemuan-penemuan dalam teknologi perikanan air tawar

LATARBELAKANG

 • Merupakan salah satu cawangan Institut Penyelidikan Perikanan Malaysia.
 • Satu-satunya pusat penyelidikan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia yang menjalankan kajian berkaitan akuakultur dan perikanan air tawar.

 • Kemudahan

 • Keluasan kawasan Pusat adalah 87.85 ha (217 ekar) lengkap dengan kemudahan kompleks pejabat, kompleks kolam dan rumah-rumah kediaman kakitangan.
 • Kompleks pejabat dilengkapi dengan blok pentadbiran, bilik-bilik pegawai, makmal basah dan kering, bilik mesyuarat, perpustakaan, bengkel makanan, surau dan pondok jaga.
 • Kompleks kolam pula mengandungi 192 buah kolam-kolam penyelidikan, rumah pam, bengkel penetasan ikan dan bengkel ikan hiasan.
 • Sistem-sistem ternakan di PPPAT terdiri daripada sistem kolam tanah, sistem tangki simen dan tangki gentian kaca.

Kakitangan

 • Terdiri daripada kakitangan pengurusan dan penyelidikan.
 • Kakitangan penyelidikan adalah terdiri daripada pegawai-pegawai penyelidik dan kakitangan sokongan.

Objektif Penubuhan Pusat

 • Melaksana program-program kajian dari semua aspek akuakultur dan perikanan air tawar.
 • Mewujudkan teknologi pembiakan dan ternakan ikan air tawar.
 • Meningkatkan kebolehan penternak ikan dan pengurusan ladang ternakan ikan.
 • Memaju dan mengurus sumber perikanan tasik secara mampan.

 • Bidang-bidang Penyelidikan

 • Pembiakan dan asuhan benih ikan,
 • Ternakan dan pengurusan ladang ternakan ikan,
 • Pemakanan,
 • Kesihatan dan penyakit ikan,
 • Genetik dan bioteknologi,
 • Pengurusan tasik dan mutu air,
 • Ikan hiasan dan tumbuhan akuatik serta
 • Kejuruteraan akuakultur.

Aktiviti-aktiviti Lain

 • Pengeluaran benih ikan (lebihan hasil penyelidikan).
 • Khidmat kepakaran kepada penternak.
 • Program pelepasan benih di perairan umum.
 • Mengendalikan kursus dan latihan untuk kakitangan Jabatan dan penternak.
 • Memberi latihan praktik pelajar universiti.
 • Projek usahasama (collaborative project) bersama universiti, badan persendirian, pihak swasta mahupun pihak kerajaan.
 • Program pemindahan teknologi kepada pusat-pusat pengembangan akuakultur dan kumpulan sasar swasta.

SEJARAH

 • Pembinaan Pusat bermula sejak tahun 1955 dan siap dua tahun kemudian dengan perbelanjaan sebanyak 245,000 (RM1.10 juta).
 • Dibuka secara rasmi pada 21 Ogos 1957 oleh Pesurujaya Tinggi British di Malaya, Sir Donald Mc Gillivran, G.C.M.G., M.B.E.
 • Nama awal Pusat ialah "Tropical Fish Culture Research Institute" (Pusat Penyelidikan Pemeliharaan Ikan Hawa Panas).
 • Matlamat asal adalah sebagai pusat kajian dan rujukan serantau khasnya bagi negara-negara Komanwel beriklim tropika.
 • Pentadbiran Pusat bertukar tangan dari Kerajaan British kepada Kerajaan Malaysia (Jabatan Perikanan) pada akhir tahun 1969.
 • Diambil alih oleh MARDI (Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia) pada tahun 1972 sehingga 1984.
 • Kemudian pentadbirannya kembali di bawah Jabatan Perikanan Malaysia.
 • Tapak asal persekitaran kolam ialah kawasan paya gelam yang dahulunya menjadi salah satu destinasi persinggahan burung-burung penghijrah dari kutub utara.

Kini situasi telah berubah dengan kompleks kolam telah di kelilingi penempatan penduduk dan kilang-kilang perindustrian.

PENGUBAHSUAIAN KOLAM

Bilangan kolam terbiar merupakan satu pembaziran kepada negara.

 • Kolam-kolam ini dapat dipulihkan dengan berasaskan teknolohi terkini bagi menjalankan ternakan spesis yang lebih berpotensi dengan kaedah ternakan terkini.
 • Pengubahsuaian rekabentuk atau sistem sesebuah kolam mungkin diperlukan apabila fungsi, jenis ternakan dan keupayaan kolam diubah.
 • Dalam kerja-kerja pengubahsuaian, faktor-faktor penjimatan kos diberi keutamaan disamping mengambilkira akan penjimatan masa dan tenaga kerja.
 • PPPAT berupaya memberi khidmat nasihat tentang pengubahsuaian kolam bagi memungkinkan produktiviti yang tinggi
 • Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
  - siasatan tapak
  - pengubahsuaian rekabentuk
  - kelengkapan tambahan kolam
  - dan teknik pengurusan sistem kolam yang berkesan

Pegawai untuk dirujuk:-
Kaharudin Md. Salleh


PEMBIAKAN IKAN

 • PPPAT telah berjaya membiak lebih 20 spesis ikan/udang air tawar untuk ternakan. Antara spesies yang berjaya dibiakkan melalui kaedah aruhan atau semulajadi adalah Ikan Tilapia, Jelawat, Kap Rumput, Kap Kepala Besar, Lampam Jawa, Lampam Sungai, Bawal Merah, Udang Galah, dan Patin.
 • Khidmat nasihat dan pemindahan teknolohi akan diberikan kepada kumpulan sasar iaitu penternak ikan.
 • Penumpuan kajian pembiakan ikan di PPPAT buat masa ini adalah tertumpu kepada ikan Temoleh dan Baung, maka penumpuan Program Pemindahan Teknologi adalah juga kepada ikan-ikan ini.
 • Walau bagaimanapun pembiakan ikan jenis lain akan juga dijalankan bergantung kepada permintaan dan bekalan induk.

Pengurusan Induk

Bagi tujuan pembiakan beberapa perkara penting berkenaan induk perlu dititikberatkan:- Pengenalan induk jantan dan betina berpandukan bentuk morfologi. Pemilihan induk yang baik dibuat berdasarkan genetik, morfologi dan kadar tumbesaran. Teknik pengurusan induk seperti pemakanan, kepadatan ternakan, pengawalan mutu air dan perkara lain yang berkaitan. Kemahiran mengetahui tanda-tanda kematangan, dimana induk ikan telah bersedia untuk dibiakkan. Cara penangkapan dan pengendalian induk yang betul.

PPPAT mempunyai pegawai-pegawai yang berpengalaman yang dapat memberi khidmat nasihat berkenaan perkara-perkara di atas.

Pembiakan Aruhan

Bagi sesetengah spesis ikan ia tidak dapat membiak secara semulajadi jika persekitarannya berubah dari keadaan asal.
Ikan-ikan sungai adalah diantara contoh spesis yang tidak dapat membiak secara semulajadi apabila ia diternak di dalam kurungan (kolam atau tangki).
Bagi spesis tersebut pembiakan aruhan adalah diperlukan.
Pembiakan aruhan ialah merangsang kematangan induk ikan untuk membiak pada masa yang telah ditentukan menggunakan kaedah dan bahan perangsang tertentu (hormon atau persekitaran terkawal).

PPPAT bersedia memberi khidmat nasihat kepakaran tentang pembiakan aruhan.


Khidmat nasihat akan diberi berkenaan perkara-perkara yang perlu diambilkira dalam pembiakan aruhan ikan iaitu:-

Jenis-jenis hormon.
- Perbezaan tindakbalas/rangsangan hormon mengikut spesis ikan.
- Sukatan, masa suntikan, tempat suntikan dan cara suntikan hormon.
- Cara peliritan dan mencampurkan telur dan sperma ikan.
- Cara penetasan.
- Cara penyimpanan hormon agar dapat diguna dalam jangkasama panjang

Asuhan Rega

 • Asuhan rega adalah sama penting dengan pembiakan ikan kerana hasil pembiakan ikan ialah rega.
 • Kegagalan penjagaan rega bermakna juga kegagalan pembiakan ikan.
 • Rega ikan adalah amat sensitif oleh itu ia memerlukan pemerhatian dan penjagaan yang rapi.
 • Makanannya adalah terdiri dari haiwan seni atau makanan rumusan bersaiz halus.
 • Cara penjagaan rega dan penyediaan makanan hidup untuk rega dapat dipelajari di PPPAT.

Pegawai untuk dirujuk:
Ahmad Ashhar Othman

PENGURUSAN TERNAKAN IKAN

Pengurusan Ternakan Ikan Dalam Kolam

 • Pengurusan ternakan yang berkesan memerlukan seseorang yang rajin dan mempunyai minat yang mendalam dalam bidang ini.
 • Pemerhatian terhadap tingkahlaku ikan adalah penting.
 • Selera makan ikan dipengaruhi oleh jenis, saiz dan mutu makanan juga alam sekitar seperti suhu dan mutu air.
 • Perubahan cuaca adalah memberi kesan terhadap mutu air.
 • Kemahiran menukar air dari segi kadar atau kekerapan menukar air adalah perlu.
 • Teknik pemungutan hasil harus berkesan, cepat dan tidak memberi kecederaan fizikal yang boleh menurunkan mutu seterusnya akan menurunkan harga pasaran.

PPPAT mempunyai kepakaran dan bersedia memberi khidmat nasihat berkenaan:-
- Jenis, saiz dan mutu makanan ikan
- Kaedah pemberian makanan
- Penjagaan kolam ternakan
- Teknik pemungutan hasil

Pengurusan Ternakan Udang Galah

 • Menternak udang galah adalah antara aktiviti akuakultur air tawar paling diminati sejak akhir-akhir ini.
 • Pengurusannya ahak mudah dengan kadar pulangan yang tinggi.
 • PPPAT berupaya memberi maklumat berkenaan ternakan udang galah kepada penternak yang berminat.
 • Pusat telah memberi kuliah tentang ternakan Udang Galah kepada peserta kursus di PPA Enggor, Perak sejak tahun 1992 sehingga sekarang dengan hampir 200 orang penternak dan kakitangan Jabatan Perikanan telah mengikutinya.
 • Ceramah, seminar dan bengkel tentang ternakan Udang Galah juga diberikan oleh kakitangan PPPAT dari semasa kesemasa.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi kaedah ternakan, penjagaan, penukaran air kolam dan pemungut hasil.

Maklumat lanjut klik disini

Ternakan Ikan Dalam Sangkar

 • Malaysia mempunyai banyak badan perairan yang berpotensi untuk dieksploitasi secara berfaedah.
 • Bekas lombong, tasik, sungai, terusan dan empangan boleh dimajukan untuk ternakan ikan dalam sangkar.
 • Rekabentuk baru sangkar PPPAT:-
  - Dapat dikendali dan diurus secara cepat, mudah dan berkesan tanpamemerlukan kakitangan yang mahir.
  - Tidak memerlukan ramai kakitangan iaitu cukup dengan dua pekerja sahaja.
 • PPPAT mempunyai kemahiran dari segi pengurusan ternakan ikan dalam sangkar dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepakaran kepada sesiapa yang berminat.
 • Kursus berkenaan Ternakan Ikan Dalam Sangkar juga dijalankan di PPA Enggor dimana pegawai dari PPPAT telah menjadi tenaga pengajar utama.

Pegawai untuk dirujuk:
Kaharudin Md. Salleh

Dr. S.Pathmasothy

 

PEMAKANAN IKAN

 • Pemakanan ikan yang baik perlu bagi menjamin kualiti ikan, kemandirian ikan dan hasil tuaian yang beik.
 • Percubaan-percubaan formulasi makanan yang telah dijalankan di PPPAT sejak beberapa tahun lalu telah menghasilkan rumusan makanan terbaik bagi ikan mengambil kira kos penghasilan makanan, kaedah dan zat-zat yang terkandung di dalamnya.
 • Ujian makmal dijalankan bagi mengetahui kadar zat-zat makanan yang optimum untuk ikan.
 • Percubaan dilanjutkan kepada ujian pemakanan ke atas induk ikan bagi meningkatkan kadar tumbesaran, perkembangan gonad dan menghasilkan telur yang berkualiti.
 • PPPAT berusaha kearah menyebarkan maklumat dan khidmat nasihat di segi pemakanan ikan.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- Pengetahuan jenis-jenis makanan mengikut spesis dan umur ikan
- Kaedah pemberian makanan
- Zat-zat makanan yang diperlukan ikan
- Formulasi makanan
- Makanan tambahan

Pegawai untuk dirujuk:
Dr. S.Pathmasothy

 

IKAN HIASAN

Pemeliharaan dan Pembiakan Ikan Hiasan

 • Potensi bidang ikan hiasan amat besar melalui pasaran eksport.
 • Jabatan Perikanan sangat menggalakkan penceburan swasta dalam bidang ini.
 • Program Pemindahan Teknologi dalam ternakan dan pembenihan ikan hiasan telah dijalankan kepada beberapa orang penternak ikan.
 • Mereka yang berminat akan datang berkursus secara sangkut dengan Bahagian Kajian Ikan Hiasan di PPPAT.
 • Kursus, bengkel dan latihan amali juga dijalankan oleh kakitangan PPPAT di PPA Enggor, Perak dalam bidang ini dari semasa ke semasa.
 • Seminar, ceramah dan bengkel diadakan bagi menarik minat pengusaha dalam ternakan dan pembiakan ikan hiasan.
 • Pameran-pameran berkenaan berkenaan ikan hiasan juga kerap diadakan bagi menanamkan minat orang ramai terhadap perusahaan ini.

Pembiakan Ikan Arowana

 • Ikan Arowana mendapat pasaran yang tinggi kerana kecantikan dan kelembutan pergerakkannya.
 • PPPAT telah berjaya membiakkan ikan ini melalui kaedah ternakan dalam tangki.
 • Bahagian Ikan Hiasan bersedia menyebar maklumat ini kepada mereka yang berminat menceburi bidang pembiakan ikan Arowana.
  Bagi kedua-dia bidang di atas PPPAT akan memberi khidmat nasihat dari segi:-
 • pemilihan tapak projek ikan hiasan.
 • pelan rekabentuk bengkel pembiakan ikan hiasan.
 • keperluan tangki dan kolam.
 • pemeliharaan induk.
 • penjagaan kolam/tangki ternakan/induk.
 • teknik pembiakan.
 • pendederan ikan.
 • masalah-masalah penyakit yang biasa dihadapi.

Pegawai untuk dirujuk:-
Mohamad Zaini Suleiman
Pn. Hjh. Rokiah Abd. Latif


TUMBUHAN AKUATIK HIASAN

Tumbuhan Akuatik

 • Tumbuhan akuatik sebagai hiasan dalam tangki akuarium semakin digemari oleh para penggemar hidupan hiasan dalam air.
 • Malaysia kaya dengan sumber semulajadi tumbuhan ini yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan.
 • Pameran Keindahan Alam Akuatik yang telah diadakan oleh PPPAT di Melaka pada bulan Julai 1997 telah menunjukkan kepelbagaian fauna dan flora tempatan yang indah dan berpotensi diperkembangkan sebagai sumber kewangan.
 • Bahagian Tumbuhan Akuatik PPPAT bersedia memberi khidmat nasihat terhadap individu yang berminat menceburi bidang penanaman tumbuhan ini bagi tujuan komersial.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- pemilihan spesis yang mempunyai nilai komersial
- kaedah penanaman
- penjagaan di ladang
- penuaian
- kaedah pembungkusan
- kaedah penghantaran

Tisu Didik Tumbuhan Akuatik

 • Setengah tumbuhan akuatik sukar dikembangkan secara semulajadi.
 • Teknik pembiakan secara tisu didik mampu membiakkan tumbuhan ini.
 • PPPAT telah berjaya membiakkan tumbuhan ini didalam makmal secara kaedah tisu didik.
 • Cara ini juga dapat menghasilkan benih dalam jumlah banyak dan identikal antara satu dengan lain.
 • Kaedah ini berpotensi dipindah kepada pihak luar yang ingin menceburi bidang pembiakan tumbuhan menggunakan teknik tisu didik.

Khidmat nasihat akan diberi berkaitan:-
- pemungutan sampel tumbuhan dari kawasan asal
- kuarantin tumbuhan di dalam rumah kawalan (green house)
- bahan dan kaedah untuk pensterilan tumbuhan
- penyediaan medium kultur
- kaedah tisu didik
- propagasi secara besar-besaran

Pegawai untuk dirujuk:-
Norhanizan Sahidin

KEJURUTERAAN AKUAKULTUR

Sistem Ternakan Ikan Menggunakan Air Hujan Secara Pusingan

 • Air merupakan sumber kehidupan.
 • Dengan perkembangan pembangunan masa kini sumber bekalan air bersih menjadi semakin terhad dan terdedah kepada pencemaran.
 • PPPAT telah mereka satu rekabentuk baru sistem ternakan ikan dalam tangki menggunakan 100% air hujan.
 • Kelebihan sistem:-
  - menggunakan 100% air hujan
  - menggunakan kawasan yang minimum
  - penjimatan tenaga kerja pengendalian ternakan
  - rawatan sisa ternakan dapat memelihara persekitaran
 • Kepakaran mereka bentuk sistem ini sedia disalurkan kepada pihak yang berminat.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- rekabentuk sistem
- pengendalian
- penyelenggaraan dan pengawasan
- ternakan ikan
- kawalan mutu air

Sistem Pembenihan Udang Galah Teknik Air Pusingan

 • Benih adalah asas kepada industri ternak air.
 • Hatcheri udang galah terpaksa dibina berasingan daripada kawasan kolam ternakan kerana pembenihan Udang Galah memerlukan air masin manakala ternakannya di dalam kolam air tawar.
 • PPPAT memperkenalkan teknik pembenihan udang galah di kawasan berhampiran kolam ternakan.
 • Air laut perlu diambil bagi kegunaan satu pusingan pembenihan.
 • Air kotor dari tangki induk akan melalui sistem penapis dan digunakan semula secara pusingan.
 • Kelebihan sistem ialah:-
  - tidak emmerlukan penukaran air setiap hari; jimat tenaga kerja dan air.
  - air kotor yang ditapis dan digunakan semula dapat memelihara alam sekitar.
 • Kepakaran mereka bentuk sistem ini sedia disalurkan kepada pihak yang berminat.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- rekabentuk sistem
- pengendalian
- penyelenggaraan dan pengawasan
- pembenihan Udang Galah
- kawalan mutu air

Sistem Ternakan Ikan Dalam Kolam

 • Kolam merupakan sistem ternakan ikan yang terawal.
 • Pembinaan kolam untuk ternakan ikan perlu mengikut kriteria yang sesuai.
 • PPPAT mempunyai kepakaran untuk memberi khidmat nasihat pembinaan kolam dari segi keluasan, bentuk, kedalaman, kecerunan dasar dan aliran keluar masuk air.

Sistem Pemeliharaan Induk Ikan Dalam Tangki

 • Teknik pengurusan induk yang betul adalah penting untuk penghasilan benih yang bermutu, banyak dan berterusan.
 • Selain kolam tanah, PPPAT telah berjaya mewujudkan sistem tangki simen dan gentian kaca bagi pemeliharaan induk.
 • Kelebihan sistem ialah:-
  - tidak memerlukan penukaran air setiap hari; jimat tenaga kerja dan air
  - air kotor yang ditapis dan digunakan semula dapat memelihara alam sekitar
 • PPPAT bersedia menyumbangkan khidmat nasihat kepakaran mereka bentuk sistem ini kepada pihak yang berminat

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- reka bentuk sistem
- pengendalian
- penyelenggaraan dan pengawasan
- pemeliharaan induk ikan
- kawalan mutu air

Sistem Ternakan Ikan Dalam Air Deras

 • Bau ikan air tawar ternakan dalam kolam yang kurang enak sebenarnya bepunca dari air kolam yang tidak bertukar, kehadiran lumpur tebal di dasar kolam dan pengendalian hasil yang kurang sempurna.
 • PPPAT memperkenalkan teknik menghasilkan ikan air tawar yang bermutu tanpa bau melalui teknik menternak ikan dalam tangki air deras (race ways).
 • Air kolam dipam ke tangki ternakan.
 • Air "kotor" dari tangki ternakan disalurkan ke kolam penapisan yang ditanam dengan tumbuhan air untuk fungsi pembersihan air.
 • Air bersih akan dipam semula ke tangki ternakan.
 • Kelebihan sistem:
  - Sistem ini dapat mewujudkan keadaan sesuai untuk tumbesaran ikan walaupun dalam kepadatan ternakan yang tinggi.
  - Ikan yang dihasilkan bermutu tinggi dan enak dimakan kerana tiada bau lumpur.
  - Menjimatkan air kerana air kotor dirawat secara biologi dan digunakan semula.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- membina sistem air deras
- memilih bahan untuk membina sistem
- pengurusan dan penjagaan
- ternakan ikan dalam sistem air deras

Sistem Ternakan Ikan Dalam Sangkar

 • Rekabentuk baru sangkar untuk ternakan ikan telah berjaya dicipta oleh PPPAT.
 • Penambahan pelampung di satu bahagian pada dasar sangkar dibuat, membolehkan sangkar naik secara automatik.
 • Kelebihan sistem:-
  - bahan-bahan yang digunakan adalah dari jenis yang lebih tahan; jaring daripada bahan netlon dan rangka sangkar daripada paip GI
  - pengurusan sangkar lebih mudah
  - pemungutan hasil dan pembersihan sangkar tidak memerlukan tenaga pekerja yang ramai.

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- memilih tapak sangkar
- memilih bahan sangkar
- membina sangkar
- pengurusan dan penjagaan
- ternakan ikan dalam sangkar

Rekabentuk Kompleks Kolam

Kompleks kolam yang sempurna:-

 • Rekabentuk hatcheri, kolam, sistem jalan dan saliran yang baik bagi memudahkan pengurusan.
 • Kedudukan dan keluasan setiap komponen yang bersesuaian bagi memudahkan operasi.
 • Keluasan dan kelengkapan hatcheri yang sempurna bagi menghasilkan jenis dan bilangan benih ikan yang dikehendaki.
 • Kedudukan hatcheri yang berhampiran kolam bagi mencepatkan penghantaran benih ke dalam kolam tanpa menimbulkan tekanan kepada benih.
 • Keluasan jalan di atas ban yang mencukupi untuk laluan kenderaan bagi pengangkutan hasil, makanan dan peralatan.
 • Sistem saluran air masuk dan keluar yang sesuai dari segi kedudukan, kedalaman dan lebarnya agar dapat membawa masuk/keluar air dengan cepat dan berkesan.
 • PPPAT bersedia memberi khidmat nasihat kepakaran dalam merekabentuk kompleks kolam.

Khidmat nasihat diberi dari segi:-
- sistem kolam
- memilih tapak kolam
- membina kolam
- keperluan kompleks kolam
- kolam pendederan
- kolam ternakan
- bengkel/stor

Rekabentuk Pusat Penetasan

 • Sebuah pusat penetasan yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:-
  - Mempunyai simpanan induk ikan yang banyak untuk dapat beroperasi sepanjang masa.
  - Dilengkapi dengan kolam/tangki penyimpanan induk yang berbagai saiz, bentuk dan kedalaman bagi disesuaikan mengikut perbezaan sifat pembiakan spesis berlainan.
  - Mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang lengkap berkenaan sifat telur yang dihasilkan, jangkamasa penetasan dan makanan rega mengikut spesis.
  - Rekabentuk tangki penetasan, kolong penetasan, sistem aliran air dan sebagainya yang sesuai dengan spesis ikan.
  - Mengambil kira kesan cuaca dan alam sekitar yang berbeza untuk ikan yang berlainan mengambilkira keistimewaan setiap spesis yang ingin dibiakkan.
 • PPPAT bersedia memberi khidmat nasihat kepakaran dalam merekabentuk pusat penetasan

Khidmat nasihat akan diberi dari segi:-
- memilih tapak
- sistem hatcheri dan keperluan tangki pembiakan
- kolam pendederan
- kolam/tangki makanan hidup

KAJI PENYAKIT DAN KESIHATAN IKAN

 • Serangan penyakit ke atas ternakan ikan boleh menjejaskan mutu dan kuantiti hasil ikan.
 • Bahagian Kaji Penyakit PPPAT bertanggungjawab menjalankan program penyelidikan yang meliputi bidang parasitologi, bakteriologi dan immunologi ikan air tawar dan program diagnosa/khidmat kepakaran iaitu pengenalpastian punca masalah penyakit ikan ternakan air tawar.
 • Bahagian ini bersedia memberi khidmat kepakaran di bidang:- 

  - Diagnosa ikan/udang berpenyakit iaitu mengenalpasti jangkitan patogen
  - Menentukan kaedah kawalan & rawatan penyakit ikan
  - Mengenalpasti jangkitan bakteria
  - Pengenalpastian bakteria menggunakan media RADIKIT (Rapid Diagnostic Kit For Freshwater and Marine Bacterial Pathogens) iaitu sejenis kit yang berjaya dicipta oleh bahagian ini dan memenangi anugerah emas di pameran Mindex/Innotex 1995
  - Mengesan penyakit bintik putih pada Udang Harimau menggunakan Kit Dot dalam masa dua hari
  - Memberi kursus dan khidmat nasihat iaitu dari segi pengendalian ikan, kawalan dan cara rawatan ke atas ternakan ikan air tawar
  - Memberi pendedahan kepentingan pengendalian kesihatan ikan
  - Mengadakan bengkel bagi pengenalpastian bakteria dan teknik menentukan kevirulen strain bakteria
  - Risalah "Penyakit Parasit Ikan Air Tawar" yang dikeluarkan oleh bahagian ini boleh dijadikan panduan pengurusan harian aspek kesihatan ikan

Pegawai untuk dirujuk:-
Pn. Hjh. Rokiah Abd. Latif
 

GENETIK IKAN

 • Genetik merupakan asas kehidupan.
 • Dalam persekitaran yang sempurna pun sekiranya genetik kurang baik maka produktiviti adalah rendah.
 • Di PPPAT terdapat satu cawangan berperanan untuk menghasilkan benih ikan yang bermutu.
 • Ikan Tilapia yang dihasilkan adalah berwarna betul-betul merah, cepat membesar, mempunyai kadar perbezaan saiz kepala yang kecil berbanding badan dan bentuk badan yang menarik.
 • PPPAT juga telah berjaya menghasilkan Ikan Tilapia semua jantan menggunakan rawatan hormon Methyltesteron.
 • Tujuan menghasilkan ikan semua jantan ialah agar pembiakan tidak berlaku di dalam kolam ternakan yang mana ia boleh mengakibatkan kepadatan populasi seterusnya merencatkan tumbesaran ikan.
 • Pengalaman sekian lama telah mematangkan PPPAT dan berjaya mencapai matlamat tersebut.
 • Pengalaman yang ada sedia disebarkan untuk dikongsi bersama bagi meningkatkan pengeluaran ikan negara.

Khidmat nasihat akan diberi dalam menghasilkan Ikan Tilapia:-
- monoseks (semua jantan)
- berkualiti; memenuhi kehendak pelanggan
- tahan lasak
- cepat besar
- berwarna merah

Pegawai untuk dirujuk:-
Chuah Hean Peng

PEMILIHAN TAPAK PROJEK AKUAKULTUR

Pemilihan Tapak Untuk Kolam Ternakan Ikan

Kretaria asas pemilihan tapak kolam:-

- Mempunyai sumber bekalan air bermutu, banyak dan berterusan.
- Tanah tidak berasid.
- Berhampiran sumber bekalan elektrik.
- Mempunyai jalan perhubungan yang memuaskan.


PPPAT mempunyai kumpulan pegawai mahir dalam mengenalpasti kawasan yang sesuai untuk dibina kolam untuk ternakan ikan. Kumpulan ini akan membuat tinjauan dan mengambil sampel air dan tanah untuk analisis di makmal. Laporan siasatan tapak akan disediakan beserta cadangankesesuaiannya, spesis-spesis yang boleh diternak, cara ternakan, pengurusan dan sebagainya.

Pemilihan Tapak Untuk Sangkar Ternakan Ikan

 • PPPAT juga mahir dari segi pemilihan tapak untuk projek ternakan ikan dalam sangkar, terutamanya sangkar di air tawar.
 • Kretaria tentang mutu, kedalaman, arah arus air, fakta tentang angin seperti arah dan kekuatan tiupan adalah perkara yang akan diambilkira.
 • Pemilihan juga akan mengambilkira kesan sangkar ternakan tersebut ke atas alam sekitar.

Pegawai untuk dirujuk:-
Zulkafli Abd. Rashid
Dr. S. Pathmasothy

KHIDMAT KEPAKARAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Antara bentuk khidmat kepakaran dan pemindahan teknologi yang boleh diperolehi dari PPPAT ialah:-

PEMILIHAN TAPAK PROJEK AKUAKULTUR

 • Pemilihan Tapak Untuk Kolam Ternakan Ikan
 • Pemilihan Tapak Untuk Sangkar Ternakan Ikan

  PENGUBAHSUAIAN KOLAM

PEMBIAKAN IKAN  

 • Pengurusan Induk
 • Pembiakan Aruhan
 • Asuhan Rega

  PENGURUSAN TERNAKAN IKAN

LIMNOLOGI DAN PERIKANAN DARAT

 • Analisis Sumber dan Biologi Ikan
 • Ekploitasi Sumber Perikanan

 • KAJI PENYAKIT DAN KESIHATAN IKAN

IKAN HIASAN

 • Pemeliharaan dan Pembiakan Ikan Hiasan
 • Pembiakan Ikan Arowana

  TUMBUHAN AKUATIK HIASAN
 • Tumbuhan Akuatik
 • Tisu Didik Tumbuhan Akuatik

  KEJURUTERAAN AKUAKULTUR
 • Sistem Ternakan Ikan Menggunakan Air Hujan Secara Pusingan
 • Sistem Pembenihan Udang Galah Teknik Air Pusingan
 • Sistem Ternakan Ikan Dalam Kolam
 • Sistem Pemeliharaan Induk Ikan Dalam Tangki
 • Sistem Ternakan Ikan Dalam Air Deras
 • Sistem Ternakan Ikan Dalam Sangkar
 • Rekabentuk Kompleks Kolam
 • Rekabentuk Pusat Penetasan

Top of the page
Back to Main

DISCLAIMER : The Department of Fisheries Malaysia and FFRC shall not be liable for any loss or damage
caused by the usage of any information obtained from this website.
Copyright 2004 Freshwater Fisheries Research Centre.
All Rights Reserved